Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğü

Görev Tanımları

 

 

Görev Görev Tanımı İlgili Personel
Sistem Yönetimi
 • Sistemsel ve teknik desteğin sağlanması

Öğr. Gör. Dr. Adil YILDIZ

Arş. Gör. Murat ATASOY

Sunucu Yönetimi
 • Birime ait sunucuların yönetilmesi

Öğr. Gör. Dr. Adil YILDIZ

Arş. Gör. Murat ATASOY

Web Sayfasının Yönetimi
 • Birimin resmi web sayfasının tasarımı ve düzenlenmesi
 • Birim koordinatörlüğünce belirlenen haber, duyuru ve etkinliklerin düzenlenip yayınlanması,
 • Web sitesinin güncel tutulması

Öğr. Gör. Büşran AŞICI

Yazılım Tasarımı / Geliştirme / Yönetimi
 • Birim içi veya dışı projelerde birim tarafından kararlaştırılan yazılımları analiz etmek, iş akış süreçlerini oluşturmak ve geliştirmek,
 • İhtiyaç durumlarında gerekli bileşenlerin yazılıma eklenmesi
 • Gerekli güncellemelerin yapılması
 • Birimin sunucuları, yazılımları, veri tabanlarındaki gerekli teknik desteğin sağlanması ve güncellenmesi
 • Teknik altyapının sağlanması, sürdürülebilmesi ve desteklenmesi
 • Kurumun teknolojik ve dijital ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli çözümlerin üretilmesi ve sunulması

Öğr. Gör. Dr. Adil YILDIZ

Arş. Gör. Murat ATASOY

Öğr. Gör. Dr. Alper Talha KARADENİZ

Öğr. Gör. Büşran AŞICI

İçerik Tasarımı / Geliştirme / Yönetimi
 • Birim koordinatörlüğünce belirlenen web sayfası duyuru, haber ve etkinlik metinleri, banner, afiş, sunum, tasarım, çizim, video vb. belgelerin geliştirilmesi

Öğr. Gör. Dr. Adil YILDIZ

Arş. Gör. Murat ATASOY

Öğr. Gör. Dr. Alper Talha KARADENİZ

Öğr. Gör. Büşran AŞICI

Eğitim Hizmetleri
 • Birimimiz tarafından istenilen teknik veya tecrübe paylaşımı konularında bilgi paylaşımının ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, gerekli eğitim toplantılarının düzenlenmesi ve eğitimlerin verilmesi, fikir paylaşımlarının yapılması

Öğr. Gör. Dr. Adil YILDIZ

Arş. Gör. Murat ATASOY

İdari İşler
 • Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğünün Rektörlük ve Trabzon Üniversitesinin diğer birimleri ile gerekli görüşme ve yazışmalarının yapılması
 • Birimin idari işlerini yürütmek
 • İlgili makam yazısını hazırlamak ve gerekli birimlere göndermek

Doç. Dr. Ayça ÇEBİ

Öğr. Gör. Dr. Adil YILDIZ

Sosyal Ağların Yönetimi
 • Birimin sosyal ağ hesaplarının oluşturulması, içerik ve paylaşımların düzenlenmesi 
Arş. Gör. Murat ATASOY
Menüyü Kapat