Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğü

Misyon


Misyonumuz, üniversitemizin tüm birimlerinde dijital dönüşüm yönünde farkındalığı artırmak, diğer birimler ile koordinasyonu sağlayarak disiplinler arası araştırmaların planlanması ve yürütülmesini kolaylaştırmak, dijital yeterlilik konularında eğitim/bilgilendirme toplantıları düzenleyerek bireylerin yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlamak, üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları yapmak ve teknolojik çözümler üretmektir.

 

 

 

Vizyon


Vizyonumuz, üniversitemizin eğitim, araştırma ve yönetim boyutlarında dijital dönüşüm ile verim ve kalitenin arttırılmasının sağlaması, dijital yetkinliğe sahip işgücünün oluşturulmasıyla işbirlikçi çalışmaların gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, büyük veri çalışmalarına destek sağlayarak sonuçların uygulanması yönünde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve üniversitemizde elde edilen birikimin topluma katkı sağlayan faaliyetlere dönüştürülmesinde daha etkili bir sürecin işletilebilmesi için uygun dijital teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

 

Menüyü Kapat