masöz istanbul istanbul masöz

Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi

Üniversitemiz Bilimsel araştırma Projelerinin koordinasyonunun sağlanması   amacıyla BAPSİS yazılımı Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi tarafından geliştirilmektedir.

BAPSİS arayüzüne Üniversitemiz anasayfasındaki Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden veya buradan ulaşabilirsiniz.


Lisansüstü Süreçler Sistemi

Lisansüstü Süreçler Sistemi, Trabzon Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’ne kaydolmuş olan öğrencilerin tez danışmanı seçimi ve atanması ile başlayan ve sonrasında lisansüstü eğitimdeki süreçlerini takip ve kontrol edebilecekleri bir sistemdir. Bu sistemin temel odak noktası öğrencilerin tez danışmanı seçimlerini ve kendileri ile ilgili olan bazı lisansüstü süreçlerini (seminer, tez önerisi, tez izleme komitesi, tez izleme komitesi raporu, tez savunması gibi) dijital ortamdan gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır. Böylelikle evraklarla halledilen işlemler uzaktan dijital ortamda halledilebilecektir. Sonuç olarak bu çalışma ile lisansüstü süreçlerinin olabildiğince dijital ortamdan halledilmesi amaçlanmıştır. Proje Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile eşgüdümlü olarak sürdürülmektedir.


Akademik Performans Veri Sistemi Hazır

YÖK tarafından her yıl Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu yayınlanmaktadır. Bu raporda üniversitelerin gerçekleştirdikleri akademik, eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerine yönelik ölçüler bulunmaktadır. Üniversiteler açısından hem öz değerlendirme hem de genel durumu ortaya koyan bu göstergelerin tutarlı, sürekli ve kayıpsız olarak toplanabilmesi adına birim olarak çalışmaktayız.

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Koordinatörlüğü Ofisi olarak üniversitemiz içinde gerçekleştirilen tüm etkinlik ve faaliyetlerin bir çatı altında toplanması amacıyla Akademik Performans Veri Sistemi (APVS) geliştirilmiştir. APVS üzerinde birim amirleri personellere yetki ataması yapabilir, yetkiniz var ise görevli olduğunuz birim/birimler adına etkinlik/faaliyet ekleyebilir, silebilir, düzenleyebilirsiniz. Sisteme e-kampus bilgileriniz ile giriş yapabilirsiniz.

Ayrıca tüm akademik personelimize ait YÖKSİS’te bulunan proje, makale, tez, patent ve benzeri tüm göstergelerin her yıl otomatik olarak analiz edilmesi amacıyla altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, kurumsal öz değerlendirmemizi ortaya koyacak istatistikleri oluşturduk. Akademik personelin YÖKSİS verilerini güncel tutmanız bu analizlerinde doğru sonuçlanması adına önem arz etmektedir.

APVS ‘nin daha kusursuz ve kullanıcı dostu hale getirmeyi planlamaktayız. Bu sebeple sistemde karşılaşılabilecek aksaklık ve sorunları birimimize iletmeniz, bu sistemin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

Şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Akademik Performans Veri Sistemi (APVS) sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


Dijital Arşiv

Dijital Arşiv, Üniversitemiz Devlet Konservatuvarının ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen bir projedir. Konservatuvarın bünyesinde bulunan tüm yazılı, görsel ve sesli arşivin dijital ortamda saklanması ve arşivlenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sistemin belirlenen bir kısmı dış kullanıcılara açılarak, ulusal ve uluslararası araştırmacıların üniversitemiz bünyesinde bulunan arşivleri araştırmaları sağlanacaktır.