masöz istanbul istanbul masöz

Misyon

Üniversitemizin yönetim, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra üniversitemizde elde edilen birikimin topluma katkı sağlayan faaliyetlere dönüştürülmesinde daha etkili bir sürecin işletilebilmesi için uygun dijital teknolojilerin araştırılması, uyarlanması, geliştirmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

Vizyon

Üniversitemizin iş akışlarını dijital ortamlarla destekleyerek kurumuza dijital bir kimlik ve hafıza kazandırmaktır.